Latest stories

  • Anubis

    Bakit nga ba naging diyos ng embalsamo si anubis? Bakit hindi dyos ng underworld?

  • Hel

    Ang nakakaawang kwento ni Hel, isang walang kamuwang muwang na babae na naging tagapagbantay ng underworld.